Gry i zakłady wzajemne

    Z dniem 31 października 2009 r. weszła w życie ustawa o Służbie Celnej, która rozszerza zakres zadań Służby Celnej o sprawy związane z urządzaniem i prowadzeniem działalności w zakresie gier i zakładów wzajemnych w związku z czym przekazuję Państwu informacje odnoszące się do najważniejszych kwestii związanych z przejęciem nowych zadań wprowadzonych przedmiotową ustawą.
Ponadto informuję, że na obszarze właściwości miejscowej Dyrektora Izby Celnej w Poznaniu wyznaczono Naczelnika Urzędu Celnego w Pile, w sprawach rejestracji, przemieszczania, zawieszenia lub ponownego włączenia do eksploatacji automatów i urządzeń do gier.

Naczelnik Urzędu Celnego w Pile
Ul. Przemysłowa 23
64-920 Piła
e-mail: uc.pila@poz.mofnet.gov.pl
tel. 067 - 211 90 10
067 - 212 31 30
067 - 212 42 99
fax 067 - 214 02 68


Rachunek bankowy do wpłat z tytułu podatku od gier /POG/- nr 05 1010 1469 0024 6622 2400 0000

Rachunek bankowy do wpłat z tytułu opłat za udzielone przez dyrektora izby celnej zezwolenie oraz opłat z tytułu wstępu do ośrodka gier - nr 43 1010 1469 0024 6622 3100 0000

Rachunek bankowy do wpłat z tytułu zabezpieczenia - nr 95 10 10 1469 0024 6613 9120 1000
Pismo Departamentu Służby Celnej z dnia 27 października 2009

Deklaracja dla podatku od gier 
Strona główna Ostatnia aktualizacja: , uwagi prosimy kierować do autora strony.